De Hilversumse SP vreest dat de stad er dit jaar niet in slaagt om voor 148 vluchteling gezinnen met verblijfsvergunning een woning te vinden.

Burgemeester Pier Broertjes gaf al aan dat het niet gaat lukken om de 72 gezinnen die in het eerste half jaar onderdak nodig hebben, te huisvesten. Voor het tweede half jaar komen daar nog 76 gezinnen bij. De SP verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders daarom om de hele kwestie in september op de politieke agenda te zetten. Zij zoeken vooral creatieve oplossingen voor het woningtekort, zoals huisvesting in de particuliere huursector, transformatie van leegstaand vastgoed of het huisvesten van meerdere alleenstaanden in één woning.

Bron: Dichtbij.nl