Het gaat beter met de financiële situatie van de Amsterdamse woningcorporatie De Key en daarom staat de corporatie niet langer onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dat meld het CFV.

De Key kwam in de problemen door commerciële projectontwikkeling en grootschalige stadsvernieuwing. Sinds 2010 stond de corporatie onder verscherpt toezicht van het CFV.

De afgelopen jaren heeft De Key de afgesproken vijf herstelmaatregelen uit, waardoor ze hun vermogenspositie hebben herstelt. Door de verbeteringen vindt het CFV het niet langer nodig de corporatie onder scherp toezicht te houden.

Bron: FD.nl