Verhuur kamers

Verhuurt u kamers in een aparte woning? Dan geldt uw woning als overig onroerend goed, deze woning is dan niet uw hoofdverblijf. Als u deze woning aangeeft als overig onroerend goed, dient u de WOZ-waarde van het huis aan te geven bij de belastingdienst. Deze WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die u aan het begin van het jaar van aangifte heeft gekregen van de gemeente.

Geniet de huurder huurbescherming? Dan dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. Dit percentage wordt bepaald door de jaarhuur.

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.