Verhuur hospitakamer

Bij het verhuren van een hospitakamer, verhuurt u een deel van uw woning. U woont samen met de huurder in de woning. In het geval van een hospitakamer heeft u soms recht op kamerverhuurvrijstelling. U krijgt deze vrijstelling als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

– De ontvangen huur was niet hoger dan €4.748 (2014) of €4.536 (2013). Dit is huur inclusief eventuele vergoeding voor gebruik van meubilair, energie etc.

– Het verhuurde gedeelte maakte deel uit van uw woning en was geen zelfstandige woonruimte.

– U was samen met de huurder ingeschreven bij de gemeente op het adres van de woning tijdens de hele huurperiode.

– De verhuur was niet van korte duur, zoals verhuur aan vakantiegasten.

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten van de eigen woning aangeven:

– Inkomsten: het eigenwoningforfait van de hele woning. U hoeft de huurinkomsten niet aan te geven.

– Aftrekbare kosten: rente over de eigenwoningschuld van de hele woning

Voldoet u niet aan de voorwaarden?
Dan valt het verhuurde deel van uw woning in box 3. De waarde van het verhuurde gedeelte en een even groot deel van de eigenwoningschuld geeft u aan in box 3. U mag de rente over het verhuurde deel niet aftrekken.

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.