Servicekosten

De kosten die bovenop de kale huur komen noemt men servicekosten. De verhuurder dient de huurders hier jaarlijks een overzicht van te geven.

Er zijn verschillende soorten servicekosten:

Energie en water
–  Kosten voor verbruik van gas, water en elektriciteit. Inclusief stookkosten.

Huismeester
–  Kosten van de huismeester, zoals huisvesting, materialen en salaris.

Administratiekosten
–  Administratiekosten van de overeengekomen diensten en leveringen.

Overige
–  Alle kosten van herstel- en schoonmaakwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. Kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten voor verlichting, verwarming en water.

Meubels/stoffering
–  Vergoeding voor het gebruik van stoffering en meubels.

Wat valt niet onder servicekosten?
– Zorgservicekosten, zoals verpleging, alarmservice en maaltijdverstrekking
– Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten en afvalstoffenheffing. Deze kan de verhuurder wel doorberekenen aan de huurder, maar niet via de servicekosten.

Elk jaar dient de verhuurder een overzicht te verstrekken van de servicekosten van het afgelopen jaar. De verhuurder dient dit voor 1 juli van het daaropvolgende jaar te verstrekken. In het servicekostenoverzicht worden de werkelijk gemaakte kosten getoond en het verschil met de voorgeschoten kosten.

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.