Onderhoud

Het onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes is verdeeld tussen de verhuurder en de huurder. De huurder zorgt voor klein, dagelijks onderhoud en de verhuurder voor het grote onderhoud.

Over het algemeen gelden de volgende punten±
– Grote reparaties en groot onderhoud voor rekening verhuurder, kleine reparaties voor rekening huurder.

– Bij kleine reparaties moet de huurder er makkelijk bij kunnen komen en moet weinig kosten met zich meebrengen. Als dit niet het geval is, is reparaties voor rekening verhuurder.

– Inbouwapparatuur wordt meestal aangemerkt als onroerende aanhorigheid, dit houdt in dat de inbouwapparatuur met de woning mee wordt verhuurd. Bijvoorbeeld de reparatie van een inbouwkoelkast is voor rekening van de verhuurder.

– Huurder moet verhuurder toegang geven tot de woning zodat de reparatie kan worden uitgevoerd.

– Schade die huurder zelf heeft veroorzaakt, dient verhuurder zelf te repareren. Ook als de verhuurder de reparaties uitvoert, mag deze de kosten doorberekenen aan huurder als servicekosten.

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.