Het is niet zeker of asielzoekers met een verblijfsstatus bij de toekenning van een sociale huurwoning voorrang krijgen. Minister Stef Blok (Wonen) sluit niet uit dat deze voorrangsregeling af geschaft zal worden.

Dat liet hij donderdag weten tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst. De VVD deed eerder het voorstel om vluchtelingen de urgentiestatus te ontnemen. Minister Blok heeft toegezegd het voorstel te onderzoeken, maar hij maakte wel duidelijk dat er grote bezwaren zijn. Door afschaffing van de urgentiestatus zullen de kosten voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers toenemen en bevordert het de integratie van asielzoekers niet als zij in aparte woonruimtes wonen.

Veel woningzoekenden hebben geen begrip voor de voorrang van asielzoekers bij de toekenning van een sociale huurwoning. Zij staan zelf vaak al jaren op de wachtlijst. Volgens de SP is dat niet te wijten aan het groeiende aantal asielzoekers, maar aan het kabinetsbeleid dat erop gericht is de sociale woningvoorraad terug te schroeven. Zowel de SP en de PvdA willen daarom dat er meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd.

Bron: nu.nl