Amsterdam gaat de komende jaren de bouw van middeldure huurwoningen stimuleren. Op dit moment zijn er te weinig huurwoningen met een huur tussen 710 en 971 euro per maand.

De gemeente wil de woningmarkt bereikbaar houden voor iedereen. De middeldure huurwoningen zijn een belangrijke schakel tussen sociale huur en koopwoningen en zouden voor een goede doorstroom op de woningmarkt moeten zorgen. Vanwege het tekort is het doel om in 2016 800 middeldure huurwoningen te bouwen, in 2017 900 en in 2018 en 2019 1000.

In 2014 en 2015 zijn voor het eerst sinds tien jaar een groot aantal middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Door deze en de toekomstige woningbouwproductie groeit het aantal middeldure huurwoningen in de vrije sector in de stad.

Bron: amsterdam.nl