Kamer verhuren: waar moet ik aan denken?

Neem vrijblijvend contact over mogelijk verhuur van uw kamer

088- 700 99 19

info@kamersverhurenwoning.nl

Huurprijs berekenen

Het berekenen van de huur gaat via het puntensysteem voor kamers. Kamers vallen onder onzelfstandige woningen. Hierbij deelt de huurder één of meerder voorzieningen met medebewoners.

Er zijn verschillende onderdelen die meetellen bij de puntenberekening. Hieronder vallen:

 • Oppervlakte kamer, eigen keuken en verwarmde gemeenschappelijke vertrekken.
 • Centrale verwarming, gaskachels of aansluitmogelijkheden hiervoor.
 • Eigen of gemeenschappelijke wastafel.
 • Eigen of gemeenschappelijk toilet. Gemeenschappelijk toilet krijgt alleen punten als niet meer dan 5 personen hier gebruik van maken.
 • Eigen of gemeenschappelijk douche of bad. Een gemeenschappelijk douche of bad levert alleen punten op als niet meer dan 8 personen hier gebruik van maken.
 • Gedeelde of eigen keuken.

Extra voorzieningen (zoals thermostatische regelknoppen, een privé- of gemeenschappelijke buitenruimte en een privé- of gemeenschappelijke fietsenberging) leveren extra punten op.

Minder comfortabele voorzieningen leveren aftrekpunten op, bijvoorbeeld:

 • Erg kleine oppervlakte van de kamer;
 • Toilet dat alleen maar bereikbaar is via de kamer van een andere huurder;
 • Kamer op de 5e verdieping of hoger zonder lift;
 • Ernstige overlastfactoren in de woonomgeving;
 • Bijzonder klein raamoppervlak;
 • Grootste raam in de kamer kijkt uit op blinde muur;
 • Laagste raam zit hoog in de muur;
 • Verbod om warme maaltijden te bereiden.

Er kunnen in totaal niet meer punten worden afgetrokken dan 50% van de positieve punten.


 

Wilt u de huurprijs van uw kamer(s) berekenen via het puntensysteem? Kijk dan op onze Huurprijscheck.

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.

Servicekosten

De kosten die bovenop de kale huur komen noemt men servicekosten. De verhuurder dient de huurders hier jaarlijks een overzicht van te geven.

Er zijn verschillende soorten servicekosten:

 • Energie en water
  Kosten voor verbruik van gas, water en elektriciteit. Inclusief stookkosten.
 • Huismeester
  Kosten van de huismeester, zoals huisvesting, materialen en salaris.
 • Administratiekosten
  Administratiekosten van de overeengekomen diensten en leveringen.
 • Overige
  Alle kosten van herstel- en schoonmaakwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. Kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten voor verlichting, verwarming en water.
 • Meubels/stoffering
  Vergoeding voor het gebruik van stoffering en meubels.

 

Elk jaar dient de verhuurder een overzicht te verstrekken van de servicekosten van het afgelopen jaar. De verhuurder dient dit voor 1 juli van het daaropvolgende jaar te verstrekken.

Wat valt niet onder servicekosten?

 • Zorgservicekosten, zoals verpleging, alarmservice en maaltijdverstrekking
 • Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten en afvalstoffenheffing. Deze kan de verhuurder wel doorberekenen aan de huurder, maar niet via de servicekosten.

Elk jaar dient de verhuurder een overzicht te verstrekken van de servicekosten van het afgelopen jaar. De verhuurder dient dit voor 1 juli van het daaropvolgende jaar te verstrekken.

In het servicekostenoverzicht worden de werkelijk gemaakte kosten getoond en het verschil met de voorgeschoten kosten.


 

Bent u geïnteresseerd in het verhuren van uw koophuis via Kamersverhurenwoning.nl? Neem dan contact op via 088-700 99 19 of mail naar info@kamerverhurenwoning.nl. Klik hier om direct een kamer aan te bieden. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Moet ik belasting betalen over de opbrengsten van mijn kamerverhuur?

Huurcontract

Het huurcontract is meestal een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken staan tussen de verhuurder en de huurder die aan het begin van de huurperiode zijn gemaakt.

Een mondeling huurcontract is mogelijk, maar moeilijk te bewijzen. Het is in dit geval verstandig een getuige mee te nemen.

Een huurcontract stelt u op voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Als het contract voor bepaalde tijd geldt, dan kunnen de huurder en verhuurder het contract niet voortijdig opzeggen zonder toestemming van de ander. Een huurcontract van bepaalde tijd eindigt niet automatisch. De verhuurder of huurder dient het contract schriftelijk op te zeggen.

Voorbeelden van verplichte onderdelen van het huurcontract zijn:

 • Naam, adres en telefoonnummer verhuurder
 • Naam huurder
 • Adres en omschrijving kamer
 • Borgsom
 • Datum waarop contract ingaat
 • Manier waarop huur moet worden betaald
 • Huisregels
 • Huurprijs, uitgesplitst in kale huur en servicekosten

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.

Onderhoud

Het onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes is verdeeld tussen de verhuurder en de huurder.

De huurder zorgt voor klein, dagelijks onderhoud en de verhuurder voor het grote onderhoud.

Over het algemeen gelden de volgende punten:

 • Grote reparaties en groot onderhoud voor rekening verhuurder, kleine reparaties voor rekening huurder.
 • Bij kleine reparaties moet de huurder er makkelijk bij kunnen komen en moet weinig kosten met zich meebrengen. Als dit niet het geval is, is reparaties voor rekening verhuurder.
 • Inbouwapparatuur wordt meestal aangemerkt als onroerende aanhorigheid, dit houdt in dat de inbouwapparatuur met de woning mee wordt verhuurd. Bijvoorbeeld de reparatie van een inbouwkoelkast is voor rekening van de verhuurder.
 • Huurder moet verhuurder toegang geven tot de woning zodat de reparatie kan worden uitgevoerd.
 • Schade die huurder zelf heeft veroorzaakt, dient verhuurder zelf te repareren. Ook als de verhuurder de reparaties uitvoert, mag deze de kosten doorberekenen aan huurder als servicekosten.
Als het contract voor bepaalde tijd geldt, dan kunnen de huurder en verhuurder het contract niet voortijdig opzeggen zonder toestemming van de ander.

Kamer verhuren belasting

Informatie over kamer verhuren belasting vindt u op Kamerverhurenwoning.nl! Een voordeel van het verhuren van kamers is dat u recht kunt hebben op kamerverhuurvrijstelling.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De verhuur van de kamer wat niet van korte duur (zoals het verhuren aan vakantiegasten)
 • Het verhuurde deel maakt deel uit van uw woning en is dus geen zelfstandige woning
 • U was samen met de huurder gedurende de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente
 • De ontvangen huur is niet hoger dan €4.748,- (bedrag 2014). Deze huur dient inclusief eventuele vergoedingen te zijn voor gebruik van energie, meubilair etc.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten aangeven bij de belasting:

 • Inkomsten: Het eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoeft u niet aan te geven
 • Aftrekbare kosten: De rente over de eigenwoningschuld van de hele woning

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan valt het verhuurde deel van uw woning in box 3. U dient dan de waarde van het verhuurde deel en eenzelfde deel van de eigenwoningschuld aan te geven in box 3. De rente over het verhuurde gedeelte mag u niet aftrekken bij de belasting.

Het kan ook zijn dat u een compleet huis koopt naast uw eigen woning en hier kamers in verhuurd. Dit huis geldt dan als ‘overig onroerend goed’, dit houdt in dat dit huis niet uw hoofdverblijf is.

Als u uw woning aangeeft als overig onroerend goed, moet u de WOZ-waarde van het huis (peildatum 1 januari voor het jaar van aangifte) aan te geven bij de belastingdienst. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking die u heeft gekregen van de gemeente aan het begin van het jaar van aangifte.

 

Het kan ook zijn dat u een compleet huis koopt naast uw eigen woning en hier kamers in verhuurd. Dit huis geldt dan als ‘overig onroerend goed’, dit houdt in dat dit huis niet uw hoofdverblijf is.

Als de huurder huurbescherming geniet, moet u een percentage van de WOZ-waarde aftrekken. De percentage wordt bepaalde door de jaarhuur.


Wilt u meer informatie over kamer verhuren op  belasting gebied? Neem dan contact op via info@kamerverhurenwoning.nl of bel naar 088-700 99 19. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen door een kantoor bij u in de buurt. Of biedt direct hier uw kamer aan!

Kantoren

Door de landelijke dekking van Kamerverhurenwoning.nl is er altijd een kantoor bij u in de buurt! Het kantoor waar u mee in contact komt heeft dus veel verstand van de regio waar u uw kamer wilt verhuren.

Bied nu direct uw kamer hier aan, een kantoor bij u in de buurt zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Of bel 088-700 99 19.

Hier vindt u de kantoren van Kamerverhurenwoning.nl

Door onze landelijke dekking hebben wij altijd een kantoor bij u in de buurt, hierdoor kent de makelaar die u helpt de regio waar het huis staat goed.

Neem contact op via info@kamersverhurenwoning.nl of bel 088- 700 99 19.

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U EN DE HUURDER(S) KLAAR.

Wij willen u zoveel mogelijk zaken uit handen nemen rond de verhuur van uw kamers. Kamer verhuren woning handelt doeltreffend, snel en proactief.