Huurcontract

Het huurcontract is meestal een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken staan tussen de verhuurder en de huurder die aan het begin van de huurperiode zijn gemaakt. Een mondeling huurcontract is mogelijk, maar moeilijk te bewijzen. Het is in dit geval verstandig een getuige mee te nemen.

Een huurcontract stelt u op voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Als het contract voor bepaalde tijd geldt, dan kunnen de huurder en verhuurder het contract niet voortijdig opzeggen zonder toestemming van de ander. Een huurcontract van bepaalde tijd eindigt niet automatisch. De verhuurder of huurder dient het contract schriftelijk op te zeggen.

Voorbeelden van verplichte onderdelen van het huurcontract zijn:

–          Naam, adres en telefoonnummer verhuurder
–          Naam huurder
–          Adres en omschrijving kamer
–          Borgsom
–          Datum waarop contract ingaat
–          Manier waarop huur moet worden betaald
–          Huisregels
–          Huurprijs, uitgesplitst in kale huur en servicekosten

Heeft u een kamer beschikbaar, bied hem hier vrijblijvend aan.