Belasting kamerverhuur

Neem vrijblijvend contact over mogelijk verhuur van uw kamer

088- 700 99 19

info@kamersverhurenwoning.nl

Verhuur kamers

Verhuurt u kamers in een aparte woning? Dan geldt uw woning als overig onroerend goed, deze woning is dan niet uw hoofdverblijf.

Als u deze woning aangeeft als overig onroerend goed, dient u de WOZ-waarde van het huis aan te geven bij de belastingdienst. Deze WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die u aan het begin van het jaar van aangifte heeft gekregen van de gemeente.

Geniet de huurder huurbescherming? Dan dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. Dit percentage wordt bepaald door de jaarhuur.

De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van onder meer belastingheffing en het woningwaarderingsstelsel.

Verhuur hospitakamer

Bij het verhuren van een hospitakamer, verhuurt u een deel van uw woning. U woont samen met de huurder in de woning. In het geval van een hospitakamer heeft u soms recht op kamerverhuurvrijstelling.

U krijgt deze vrijstelling als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De ontvangen huur was niet hoger dan €4.748 (2014) of €4.536 (2013). Dit is huur inclusief eventuele vergoeding voor gebruik van meubilair, energie etc.
 • Het verhuurde gedeelte maakte deel uit van uw woning en was geen zelfstandige woonruimte.
 • U was samen met de huurder ingeschreven bij de gemeente op het adres van de woning tijdens de hele huurperiode.
 • De verhuur was niet van korte duur, zoals verhuur aan vakantiegasten.

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten van de eigen woning aangeven:

 • Inkomsten: het eigenwoningforfait van de hele woning. U hoeft de huurinkomsten niet aan te geven.
 • Aftrekbare kosten: rente over de eigenwoningschuld van de hele woning

Voldoet u niet aan de voorwaarden?
Dan valt het verhuurde deel van uw woning in box 3. De waarde van het verhuurde gedeelte en een even groot deel van de eigenwoningschuld geeft u aan in box 3. U mag de rente over het verhuurde deel niet aftrekken.

Kamer verhuren? waar moet ik aan denken

Toeslagen verhuur hospitakamer

Verhuurt u een kamer in uw woning als hospitakamer en ontvangt u zelf huurtoeslag? Dan wordt uw huurtoeslag verlaagd. Het hangt af van het deel van de woning dat verhuurd wordt met welk percentage de huurtoeslag wordt verlaagd.

Bij de beoordeling van uw huurtoeslagaanvraag wordt de onderhuurder alleen geaccepteerd als er een schriftelijke huurovereenkomst is.

Als deze er niet is wordt het inkomen en vermogen van de onderhuurder meegenomen in de berekening van huurtoeslag. Dan wordt de onderhuurder dus gezien als medebewoner.

Als u bijstandsuitkering ontvangt kunt u voor het verhuren van een kamer gekort worden op uw uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke sociale dienst.

Als u bijstandsuitkering ontvangt kunt u voor het verhuren van een kamer gekort worden op uw uitkering.

Huurtoeslag

Wanneer mag de huurder huurtoeslag aanvragen? Dan dient deze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Huurder is 18 jaar of ouder
 • Gehuurde is een zelfstandige woonruimte
 • Huurder staat ingeschreven bij de gemeente
 • Er staan op het adres geen andere personen ingeschreven
 • Huurder heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Het inkomen en de huurprijs zijn niet te hoog
 • Het vermogen is niet te hoog

Bent u geïnteresseerd in het verhuren van uw koophuis via Kamersverhurenwoning.nl? Neem dan contact op via 088-700 99 19 of mail naar info@kamerverhurenwoning.nl. Klik hier om direct een kamer aan te bieden. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Kantoren

Door de landelijke dekking van Kamerverhurenwoning.nl is er altijd een kantoor bij u in de buurt! Het kantoor waar u mee in contact komt heeft dus veel verstand van de regio waar u uw kamer wilt verhuren.

Bied nu direct uw kamer hier aan, een kantoor bij u in de buurt zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Of bel 088-700 99 19.

Hier vindt u de kantoren van Kamerverhurenwoning.nl

Door onze landelijke dekking hebben wij altijd een kantoor bij u in de buurt, hierdoor kent de makelaar die u helpt de regio waar het huis staat goed.

Neem contact op via info@kamersverhurenwoning.nl of bel 088- 700 99 19.

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U EN DE HUURDER(S) KLAAR.

Wij willen u zoveel mogelijk zaken uit handen nemen rond de verhuur van uw kamers. Kamer verhuren woning handelt doeltreffend, snel en proactief.